System design basics: forward proxy vs reverse proxy

1. Forward Proxy
Forward Proxy, còn được gọi là “proxy server” hoặc đơn giản là “proxy”, là một máy chủ đặt trước một hoặc nhiều máy khách và đóng vai trò trung gian giữa máy client và Internet. Khi một máy client đưa ra yêu cầu đối với một tài nguyên trên Internet, trước tiên, yêu cầu đó sẽ được gửi tới forward proxy. Sau đó forward proxy chuyển tiếp yêu cầu tới Internet thay mặt cho máy client và trả lại phản hồi cho máy client.

Forward Proxy chủ yếu được sử dụng cho:
1. Client Anonymity
2. Caching
3. Request/Response Transformation
4. Traffic Control
5. Logging
6. Encryption

2. Reverse Proxy
Reverse Proxy là một máy chủ đặt trước một hoặc nhiều máy chủ web và đóng vai trò trung gian giữa các máy chủ web và Internet. Khi một client đưa ra yêu cầu đối với một tài nguyên trên Internet, trước tiên, yêu cầu đó sẽ được gửi tới Reverse Proxy. Sau đó, Reverse Proxy sẽ chuyển tiếp yêu cầu đến một trong các máy chủ web, máy chủ này sẽ trả lại phản hồi cho Reverse Proxy. Sau đó, Reverse Proxy sẽ trả lại phản hồi cho máy client.

Reverse Proxy chủ yếu được sử dụng cho:
1. Server Anonymity
2. Caching
3. Load Balancing
4. DDoS Protection
5. Canary Experimentation
6. URL/Content Rewriting

Nguồn: designgurus

0 0 bỏ yếu
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình lận
Scroll to Top